Norges Bank

Regionalt nettverk

Vi har flere ganger i året samtaler med ledere fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og næringer, til sammen rundt 300 besøk i hver runde.

Utvalget av kontakter gjenspeiler produksjonssiden i økonomien både næringsmessig og geografisk. Totalt antall kontakter tilknyttet nettverket er rundt 1500 personer som blir kontaktet cirka én gang per år.

Informasjonen vi får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser slik de fremkommer blant annet i Pengepolitisk rapport.

Vi har delt Norge inn i sju regioner. De består av følgende fylker:

 • Region Nord: Finnmark, Troms, Nordland
 • Region Midt-Norge: Trøndelag
 • Region Nordvest: Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
 • Region Sørvest: Hordaland og Rogaland
 • Region Sør: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold
 • Region Innland: Hedmark og Oppland
 • Region Øst: Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

Vi har knyttet til oss regionale forskningsinstitutter som er ansvarlige for nettverket og gjennomfører kontaktmøter på vegne av Norges Bank, i seks av regionene. Disse institusjonene er:

 • Kunnskapsparken Bodø (Region Nord)
 • Senter for økonomisk forskning ved NTNU (Region Midt-Norge)
 • NORCE Norwegian Research Centre AS (Region Nordvest)
 • NORCE Norwegian Research Centre AS (Region Sørvest)
 • NORCE Norwegian Research Centre AS (Region Sør)
 • Østlandsforskning (Region Innland)
 • Region Øst dekkes av Norges Bank fra hovedkontoret i Oslo.

Vi publiserer en nasjonal oppsummering, figurer og oppsummeringer fra hver region etter hver informasjonsrunde.

Det understrekes at informasjonen fra det regionale nettverket i noen grad er basert på skjønn, både med hensyn på hvilke bedrifter som kontaktes og med hensyn på vurderinger av den økonomiske utviklingen. Rapportene representer ikke Norges Banks, eller en spesiell bedrifts, syn på den økonomiske utviklingen.

Publisert 13. oktober 2006 08:57
Endret 22. januar 2019 13:38

Siste rapporter

{{(article.Edition != null) ? article.CategoryStrings.toString() + ' ' + article.Edition : article.CategoryStrings.toString()}}
{{article.Date}}
{{getDayFromDatestring(article.Date)}}
{{getMonthFromDatestring(article.Date)}}

Publisert 13. oktober 2006 08:57
Endret 22. januar 2019 13:38