Norges Bank

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa er renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktisk transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).

Nowa ble etablert i 2011. Norges Bank overtok som administrator av Nowa fra 1. januar 2020. Fra samme tidspunkt trådte nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa i kraft.  

Norges Bank publiserte en nyhetsmelding 26. mars med nærmere informasjon om beregning av Nowa ved manglende transaksjonsdata.

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner anbefalte Nowa som alternativ referanserente i september 2019 (pdf).

Nowa publiseres av Norges Bank for alle norske bankdager.

Ofte stilte spørsmål om Nowa

 

Sist endret 6. februar 2020 21:50
Sist endret 6. februar 2020 21:50