Norges Bank

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker med løpetid over natten. Norges Bank overtar som administrator for Nowa fra 1. januar 2020. 

Norges Bank blir administrator for Nowa (Nyhetssak 7. juni 2019)

Høring: Prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Norges Bank har utarbeidet et forslag til prinsipper for beregning og publisering av Nowa som skal gjelde fra 1. januar 2020. Forslaget spesifiserer datagrunnlag, definisjon, beregningsmetode og rutiner for publisering av Nowa. Dette er nærmere utdypet i høringsbrevet og i spørsmål og svar.

Publisert 15. oktober 2019 10:00
Publisert 15. oktober 2019 10:00