Norges Bank

Arbeidsgruppe for alternative referanserenter (ARR)

I starten av 2018 etablerte Norges Bank, i samråd med finansnæringen, en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner.

Valg av Nowa som alternativ referanserente

Hovedmålsettingen med første del av gruppens arbeid har vært å anbefale en alternativ referanserente i norske kroner. I slutten av september 2019 offentliggjorde arbeidsgruppen sin rapport (pdf) med anbefaling av en reformert versjon av overnattenrenten Nowa som alternativ referanserente.

1. januar 2020 overtok Norges Bank administrasjonen av Nowa. Norges Bank har i den forbindelse publisert nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa.

Bruk av Nowa som alternativ referanserente

Andre del av arbeidet med alternative referanserenter konsentrerer seg om hvordan Nowa kan tas i bruk som alternativ referanserente. Her har arbeidsgruppen invitert nye deltagere og delt arbeidet i to undergrupper.

Følgende undergrupper ble etablert i desember 2019:

1) Markedsstandarder og fallbackløsninger

2) Utredning av OIS (Overnight Index Swap) marked i norske kroner

Undergruppene tar sikte på å ferdigstille en offentlig rapport med anbefalinger innen utgangen av 2020.

Organisering

Den opprinnelig arbeidsgruppen eksisterer fortsatt som en overordnet gruppe for koordinering av det videre arbeidet. Undergruppene vil jevnlig gi oppdatering av arbeidet til den overordnede arbeidsgruppen.

MANDAT OG DELTAgelse

 

Sist endret 5. januar 2020 15:30
Sist endret 5. januar 2020 15:30