Norges Bank

Arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner (ARR)

Om arbeidsgruppen

Referanserenter spiller en kritisk rolle i det globale finansielle systemet. Store verdier er knyttet opp mot disse rentene gjennom ulike finansielle produkter og låneavtaler. Som respons på avsløringer av forsøk på manipulasjon av internasjonale referanserenter og en nedgang i aktiviteten i det usikrede interbankmarkedet i etterkant av finanskrisen, tok G20-landene, gjennom Financial Stability Board (FSB), initiativ til å reformere referanserentene.

Som en respons på anbefalingene fra FSB og arbeidet som gjøres i andre land på dette feltet, har Norges Bank etter samråd med finansnæringen besluttet å opprette en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner. Arbeidsgruppen består av deltakere fra norske banker og utenlandske filialer med god kjennskap til det norske rentemarkedet og bruken av norske referanserenter Første del av gruppens arbeid vil bestå i å fremme forslag til mulige alternative referanserenter og hva som skal til for å få disse rentene etablert. Senere vil gruppen jobbe med hvordan slike renter kan tas i bruk som referanse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretariatet på e-post ARR@norges-bank.no

Rapport 

Rapporten med anbefaling av alternativ referanserente i NOK er utsatt. Rapporten vil bli publisert i løpet av tredje kvartal 2019. 

Endret 26. juni 2019 13:11
Endret 26. juni 2019 13:11