Norges Bank

Arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner (ARR)

Om arbeidsgruppen

Referanserenter spiller en kritisk rolle i det globale finansielle systemet. Store verdier er knyttet opp mot disse rentene gjennom ulike finansielle produkter og låneavtaler. Som respons på avsløringer av forsøk på manipulasjon av internasjonale referanserenter og en nedgang i aktiviteten i det usikrede interbankmarkedet i etterkant av finanskrisen, tok G20-landene, gjennom Financial Stability Board (FSB), initiativ til å reformere referanserentene.

Som en respons på anbefalingene fra FSB og arbeidet som gjøres i andre land på dette feltet, har Norges Bank etter samråd med finansnæringen besluttet å opprette en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner. Arbeidsgruppen består av deltakere fra norske banker og utenlandske filialer med god kjennskap til det norske rentemarkedet og bruken av norske referanserenter Første del av gruppens arbeid vil bestå i å fremme forslag til mulige alternative referanserenter og hva som skal til for å få disse rentene etablert. Senere vil gruppen jobbe med hvordan slike renter kan tas i bruk som referanse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretariatet på e-post ARR@norges-bank.no

Anbefaling av en alternativ referanserente i NOK

Arbeidsgruppen anbefaler en reformert versjon av Nowa som alternativ referanserente i norske kroner. Denne vil være svært lik dagens Nowa, men renten skal reformeres i forbindelse med at Norges Bank tar over som administrator fra og med 1. januar 2020.

 

Endret 20. september 2019 14:00
Endret 20. september 2019 14:00