Norges Bank

Utstedelser

Staten utsteder to typer statspapirer: statskasseveksler og statsobligasjoner. Staten låner kun i norske kroner og har ikke gjeld i utenlandsk valuta.

Statskasseveksler har en løpetid på maksimalt ett år når de blir utstedt. Vekslene er nullkupongpapirer, det vil si at de ikke har en pålydende rente. De utstedes til underkurs og innløses til pari ved forfall. Nye statskasseveksler med 12-månders løpetid legges ut i forbindelse med IMM-datoene (tredje onsdag i mars, juni, september og desember.)

Statsobligasjoner har løpetid på over ett år. Obligasjonene har en fast rente (kupong) som gir en rentebetaling på en bestemt dato én gang i året, i hele løpetiden på lånet, av det nominelle pålydende beløpet. Statsobligasjonene er avdragsfrie, det vil si at staten tilbakebetaler hele gjelden den dagen papiret forfaller. Tidligere ble det utstedt et nytt obligasjonslån med elleve års løpetid hvert annet år, men fra 2014 har det blitt utstedt et nytt obligasjonslån med ti års løpetid hvert år.

Alle norske statspapirer er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med egen ISIN-kode («International Securities Identification Number»).

Staten utsteder statspapirer gjennom auksjoner, både når eksisterende statspapirer skal utvides og når nye lån skal utstedes. Nye statsobligasjoner kan også utstedes ved syndikering. Norges Bank publiserer hvert år en kalender for kommende auksjoner. I auksjonene er det primærhandlerne som legger inn bud på vegne av interesserte kunder og seg selv. Primærhandlerne er banker som Norges Bank har inngått en avtale med. Primærhandlerne har enerett, men også plikt, til å delta på auksjoner av norske statspapirer. Hvis noen ønsker å legge inn bud i en auksjon, må dette gjøres gjennom en av primærhandlerne. Budgivere kan blant annet være norske og internasjonale banker, pensjonskasser, livselskaper og fond.

Anbudsinnbydelser

{{(article.Edition != null) ? article.CategoryStrings.toString() + ' ' + article.Edition : article.CategoryStrings.toString()}}
{{article.Date}}
{{getDayFromDatestring(article.Date)}}
{{getMonthFromDatestring(article.Date)}}

Publisert 5. april 2016 18:00
Endret 16:41
Publisert 5. april 2016 18:00
Endret 16:41