Norges Bank

Statsgjeld

Norges Bank forvalter statsgjelden i henhold til et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Kalender

{{(article.Edition != null) ? article.CategoryStrings.toString() + ' ' + article.Edition : article.CategoryStrings.toString()}}
{{article.Date}}
{{getDayFromDatestring(article.Date)}}
{{getMonthFromDatestring(article.Date)}}