Norges Bank

API for åpne data

Norges Banks API for åpne data gir maskinell tilgang til utvalgt statistikk publisert av banken. Tjenesten er implementert som et REST programmeringsgrensesnitt hvor en kan formulere spørringer mot våre datasett og hente ut data i en rekke formater. Tjenesten kan fritt benyttes og krever ingen autentisering.

Tjenesten er basert på Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)-standarden og etterkommer SDMX 2.1 RESTful web service-spesifikasjonen.

SDMX er et internasjonalt initiativ for utveksling av statistiske data og metadata. Standarden er sponset av syv internasjonale organisasjoner deriblant Verdensbanken, Den europeiske sentralbanken, Eurostat og Det internasjonale valutafondet (IMF).

Mer informasjon om SDMX-standarden kan finnes på deres websider.

Publisert 19. mai 2017 13:00

Kontakt

Vi hører gjerne fra deg dersom du har forslag til forbedringer eller har spørsmål.

data@norges-bank.no

Publisert 19. mai 2017 13:00