Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Publisering av valutastatistikken for uke 48 er utsatt på grunn av forsinket rapportering.

Rapport for siste uke

Uke 47 (18. november – 24. november)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 2,4 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 4,7 milliarder kroner på termin i uke 47. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 3,6 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,3 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 3,5 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 110,1 milliarder kroner.

Neste publisering: 4. desember 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 45 Uke 46 Uke 47
Spot -1,2 4,7 -2,4
Termin 5,2 -3,6 4,7
Swap 152,8 71,6 110,1

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006