Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 13 (23. mars – 29. mars)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 2,4 milliarder kroner spot og solgte for netto 5,9 milliarder kroner på termin i uke 13. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 5,3 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 2,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 114,5 milliarder kroner.

Neste publisering: 8. april 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 11 Uke 12 Uke 13
Spot 21,6 21,4 -2,4
Termin -20,1 -21,0 -5,9
Swap -9,9 37,7 114,5

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006