Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 2 (11. januar – 17. januar)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 7,2 milliarder kroner spot og solgte for netto 6,6 milliarder kroner på termin i uke 2. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 4,3 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 3,0 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 5,8 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,0 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 193,1 milliarder kroner.

Neste publisering: 27. januar 2021 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 53 Uke 1 Uke 2
Spot -0,2 -12,9 7,2
Termin 3,4 1,2 -6,6
Swap 18,6 -28,6 -193,1

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006