Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 40 (30. september – 6. oktober)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 3,8 milliarder kroner spot og solgte for netto 4,2 milliarder kroner på termin i uke 40. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 2,3 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 0,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,3 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 3,0 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 91,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 16. oktober 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 38 Uke 39 Uke 40
Spot -0,8 6,3 3,8
Termin 0,6 -0,5 -4,2
Swap 277,5 210,0 91,4

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions