Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 33 (12. august – 18. august)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 6,4 milliarder kroner spot og solgte for netto 6,4 milliarder kroner på termin i uke 33. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 0,1 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 11,5 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 5,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 12,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 93,1 milliarder kroner.

Neste publisering: 28. august 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 31 Uke 32 Uke 33
Spot -18,5 -9,9 6,4
Termin 14,5 6,8 -6,4
Swap -20,7 -42,2 93,1

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions