Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 4 (20. januar – 26. januar)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 13,4 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 13,8 milliarder kroner på termin i uke 4. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 6,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 4,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 7,6 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 5,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 64,6 milliarder kroner.

Neste publisering: 5. februar 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 2 Uke 3 Uke 4
Spot 4,6 5,0 -13,4
Termin -1,4 -10,3 13,8
Swap 200,4 47,9 64,6

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006