Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 20 (11. mai – 17. mai)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 11,6 milliarder kroner spot og solgte for netto 11,3 milliarder kroner på termin i uke 20. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 4,3 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,0 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 7,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,9 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 305,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 27. mai 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 18 Uke 19 Uke 20
Spot -9,6 0,5 11,6
Termin 10,6 0,6 -11,3
Swap 266,2 302,6 305,9

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006