Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 43 (19. oktober – 25. oktober)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 3,3 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 6,5 milliarder kroner på termin i uke 43. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 6,3 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 8,0 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,4 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 5,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 163,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 4. november 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 41 Uke 42 Uke 43
Spot -3,2 6,8 -3,3
Termin 3,4 -8,5 6,5
Swap -131,5 -261,1 -163,2

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006