Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 24 (10. juni – 16. juni)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 8,2 milliarder kroner spot og solgte for netto 7,1 milliarder kroner på termin i uke 24. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 8,5 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 6,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,8 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 5,1 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 5,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 26. juni 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 22 Uke 23 Uke 24
Spot 6,5 5,2 8,2
Termin -4,6 -4,3 -7,1
Swap 137,2 26,4 5,2

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions