Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 45 (4. november – 10. november)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 1,2 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 5,2 milliarder kroner på termin i uke 45. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 1,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,9 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,7 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 152,8 milliarder kroner.

Neste publisering: 20. november 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 43 Uke 44 Uke 45
Spot 2,1 2,3 -1,2
Termin -1,4 -2,3 5,2
Swap 106,8 234,4 152,8

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006