Norges Bank

Indikatorer for prisvekst

Tabellen nedenfor oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen. Den viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. (Beregningsmetoden ble endret fra og med KPIXE for juni 2013, se Endret beregningsmetode for KPIXE. Modellen for å anslå bensinpriser til beregning av KPIXE ble endret fra og med KPIXE for mars 2016, se Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE.)

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Jan.20 1,8 2,9 3,1 2,4 2,2
Des.19 1,4 1,8 2,0 1,5 2,0
Nov.19 1,6 2,0 2,2 1,6 1,9
Okt.19 1,8 2,2 2,4 1,6 1,9
Sep.19 1,5 2,2 2,4 1,5 1,8
Aug.19 1,6 2,1 2,3 1,6 1,8
Jul.19 1,9 2,2 2,5 1,9 1,9
Jun.19 1,9 2,3 2,5 1,8 1,5
Mai.19 2,5 2,3 2,5 2,2 1,7
Apr.19 2,9 2,6 2,9 2,4 2,1
Mar.19 2,9 2,7 2,9 2,6 2,1
Feb.19 3,0 2,6 2,9 2,4 1,8
Jan.19 3,1 2,1 2,4 2,1 1,6

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017
KPIXE for januar 2020 ble ved en feil ikke oppdatert i forrige publisering. Tallet er nå oppdatert fra 2,0 til 3,1.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Tidsserier fra januar 2006