Norges Bank

Indikatorer for prisvekst

Tabellen nedenfor oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen. Den viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. (Beregningsmetoden ble endret fra og med KPIXE for juni 2013, se Endret beregningsmetode for KPIXE. Modellen for å anslå bensinpriser til beregning av KPIXE ble endret fra og med KPIXE for mars 2016, se Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE.)

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Aug.20 1,7 3,7 3,5 2,9 3,0
Jul.20 1,3 3,5 3,3 2,7 2,5
Jun.20 1,4 3,1 3,0 2,5 2,1
Mai.20 1,3 3,0 3,1 2,3 2,0
Apr.20 0,8 2,8 2,8 2,0 1,7
Mar.20 0,7 2,1 2,3 1,7 1,8
Feb.20 0,9 2,1 2,3 1,7 1,9
Jan.20 1,8 2,9 3,1 2,4 2,2
Des.19 1,4 1,8 2,0 1,5 2,0
Nov.19 1,6 2,0 2,2 1,6 1,9
Okt.19 1,8 2,2 2,4 1,6 1,9
Sep.19 1,5 2,2 2,4 1,5 1,8
Aug.19 1,6 2,1 2,3 1,6 1,8

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank