Norges Bank

Veksling av utgåtte sedler og mynter

Slik går du fram for å veksle dine gamle sedler og mynter.

Norges Bank veksler inntil videre følgende utgåtte sedler og mynter:

50-kroneseddel Utgave VII (Asbjørnsen) Veksles gebyrfritt t.o.m. 18.10.2029
100-kroneseddel Utgave VII (Flagstad) Veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028
200-kroneseddel Utgave VII (Birkeland) Veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028
500-kroneseddel Utgave VII (Undset) Veksles gebyrfritt t.o.m. 18.10.2029
Seddelutgave IV (1948-76) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
Seddelutgave V (1962-89) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
Seddelutgave VI (1977-99) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
5-kronemynter (1963-94) og 10-kronemynter (1983-91) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
50-øringer utgitt i perioden 1996-2011 (brune) Veksles gebyrfritt  t.o.m. 30.04.2022

Norges Bank veksler inn til pålydende verdi. Utbetaling fra Norges Bank skjer til bankkonto. Dersom det er saksbehandlingsgebyr trekkes dette fra beløpet som utbetales.

Enkelte av valørene kan ha samleverdi, ta kontakt med mynthandlere om dette.

Veksling kan gjøres på to måter:

 1. Få pengene overført til konto:
  Fyll ut skjema for veksling og send eller lever dette sammen med pengene til Norges Banks hovedkontor i Oslo.
 2. Veksle til nye sedler/mynter (gjelder kun 50-, 100-, 200- og 500-krone seddelutgave VII og 50-øringer):
  Dette kan gjøres ved Norges Banks sentralbankdepoter i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Ved beløp over 10.000 kroner utbetales det kun til konto og pengene må sendes eller leveres til Norges Banks hovedkontor i Oslo sammen med skjema.

Norges Bank veksler ikke gyldige sedler eller mynter.

Fremgangsmåte for veksling av utgåtte sedler og mynter:

 1. Skjema for veksling av utgåtte sedler og mynter skal fylles ut elektronisk eller for hånd. Bruk blokkbokstaver og skriv tydelig hvis skjemaet fylles ut for hånd.
 2. I skjemaet pkt. 1, er det navnet på eier av pengene som skal fylles ut. Kontoinnehaver skal være den samme som eier.
 3. Dersom vekslingsbeløpet skal overføres til utenlandsk konto, må IBAN og SWIFT-kode (BIC) opplyses for at utbetaling skal kunne gjennomføres.
 4. For beløp på 10 000 kroner eller høyere skal bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort m/bilde) vedlegges. Gyldig legitimasjon kan bekreftes av (1) domstoler, politi og NAV, (2) helsepersonell dersom eier er innlagt på sykehus, (3) banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.
 5. I pkt. 2 i skjemaet skal antall utgåtte sedler og mynter som ønskes vekslet, spesifiseres. Totalbeløp i kroner skal også fylles inn.
 6. I pkt. 3 i skjemaet skal det opplyses om hvorfor de utgåtte sedlene/myntene ikke er vekslet inn tidligere. Det skal ikke gis konkrete helseopplysninger i skjemaet.
  Dersom vekslingen gjelder 100- eller 200-krone seddelutgave VII eller 50-øringer utgitt i perioden 1996-2011 skal dette punktet ikke fylles ut.
 7. Gjelder vekslingen arveoppgjør, skal skifterettspapirer vedlegges som dokumentasjon sammen med skjemaet.
 8. Pkt. 5 i skjemaet (kvittering) fylles ut av Norges Bank dersom skjemaet og penger leveres ved Norges Banks hovedkontor i Oslo.
 9. Ferdig utfylt skjema med pengene og eventuelle vedlegg sendes pr. post som verdibrev til Norges Bank eller leveres i resepsjonen ved hovedkontoret i Oslo.
  1. Innsending av skjema og penger pr. post
   Postsendingen må adresseres til:
   Norges Bank,
   K&D
   Postboks 1179, Sentrum
   0107 Oslo

   Ved henvendelse til postkontorene vil du få informasjon om hvordan reglene for pengeforsendelse er og hva kostnaden vil bli.
  2. Innlevering av skjema og penger i resepsjonen ved hovedkontoret i Oslo
   Besøksadresse: Bankplassen 2
   Skjema for utfylling er tilgjengelig i resepsjonen. 

   Ekspedisjonstid:
   Mandag-fredag, mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.
   Helligdager er ekspedisjonen stengt.
   Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er ekspedisjonen stengt.

   Ved personlig innlevering av skjema og penger mottar kunden kvittering.
 10. Norges Bank forholder seg retten til å innhente ytterligere opplysninger, i henhold til hvitvaskingsloven eller andre relevante bestemmelser.
 11. Vekslingsbeløpet (fratrukket saksbehandlingsgebyret) utbetales til oppgitt konto, normalt innen 2 uker.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Norges Bank, enhet for Kontante betalingsmidler, telefon 901 48 659 (betjent på hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00) eller 22 31 60 00.
E-postadresse: post@norges-bank.no eller KBkontroll@norges-bank.no.

 

Endret 25. november 2019 12:00
Endret 25. november 2019 12:00