Norges Bank

Hva gjør du med de gamle sedlene?

De gamle 100- og 200-kronesedlene med portretter av Kirsten Flagstad og Kristian Birkeland er ikke tvungent betalingsmiddel etter 30. mai 2018.

Noen banker og butikker vil fortsatt akseptere sedlene, men det er bare Norges Bank som er pliktig til å ta dem imot. Plikten til å veksle inn gamle sedler gjelder i minst ti år etter at de er gått ut. 100- og 200-kronesedlene kan veksles gebyrfritt hos Norges Bank t.o.m. 30.05.2028.

Du har to alternativer for å veksle inn de gamle 100- og 200-kronesedlene:

 1. Få pengene overført til konto:
  Fyll ut skjema for veksling.
  Send skjema og sedler til: Norges Bank Kontante betalingsmidler, Postboks 1179, Sentrum, 0107 Oslo
  Du kan også levere skjema og sedler til vårt hovedkontor på Bankplassen 2 i Oslo
  Norges Bank vil utbetale penger til konto angitt i skjema.
  Normalt vil utbetaling skje innen 1-3 uker. Norges Bank er underlagt hvitvaskingsloven og for større beløp vil saksbehandlingen ta lengre tid.
 2. Du kan veksle 100- og 200-kronesedler til nye sedler ved å henvende deg til våre depoter. For beløp over 10.000 kroner veksler vi ikke til nye sedler. Du må derfor sende eller levere skjema og sedler som angitt over.

Mer informasjon om seddelbyttet og de nye sedlene finner du på nyesedler.no.

gamle sedler

Publisert 30. mai 2018 23:59