Norges Bank

Lover og regelverk

Oversikt over sentrale lover og regler i tilknytning til Norges Banks virksomhetsområde.

Norges Bank informerer om endringer i regelverk og rutiner gjennom sine rundskriv.

Publisert 21. desember 2005 08:46
Endret 23. mars 2017 09:41
Publisert 21. desember 2005 08:46
Endret 23. mars 2017 09:41