Norges Bank

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet er oppnevnt av Kongen i statsråd. Komiteen består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer.

Ny sentralbanklov trådte i kraft 1. januar 2020. Oppdatert beskrivelse av komiteen er under utarbeidelse.

Komiteen har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og har ansvar for bruken av virkemidler for å nå målene i pengepolitikken. Komiteen skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet gjennom rådgiving og bruk av de virkemidler den har til rådighet.

Medlemmer:

  • Sentralbanksjef Øystein Olsen
  • Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen
  • Visesentralbanksjef Egil Matsen
  • Jeanette Strøm Fjære
  • Ingvild Almås
Publisert 2. januar 2020 14:00
Publisert 2. januar 2020 14:00