Norges Bank

Oljefondet

Norges Bank Investment Management står for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet. 

Oljefondets markedsverdi

Oppdraget er å ta vare på verdiene i Oljefondet for fremtidige generasjoner. Oppgaven er å sikre høyest mulig avkastning på fondet, og dette skal gjøres på en sikker, effektiv, ansvarlig og åpen måte.

Publisert 25. oktober 2019 16:00