Norges Bank

Noregs Bank Investment Management

Oppgåvene er blant anna å forvalte Statens pensjonsfond utland (oljefondet) på vegner av Finansdepartementet og å forvalte aksjeporteføljen i valutareservane til Noregs Bank.

Formålet med Oljefondet er å sikra ein ansvarleg og langsiktig forvaltning av inntektene frå olje- og gassressursane i Nordsjøen, slik at formuen kjem både dagens og framtidige generasjonar til gode. Det formelle namnet til fondet er Statens pensjonsfond utland.

Leiar: Direktør Yngve Slyngstad

For å lese meir om oppgåvene og organiseringa av Noregs Bank Investment Mangaement, gå til oljefondets nettside (nbim.no).

 

Sist endret 17. januar 2020 10:00
Sist endret 17. januar 2020 10:00