Norges Bank

Noregs Bank Investment Management

Området skal vere ein forvaltingsorganisasjon av internasjonal toppklasse og skal syte for trygg forvalting av dei porteføljane i utanlandsk valuta som Noregs Bank har ansvaret for.

Oppgåvene for området er blant anna å:

  • Forvalte Statens pensjonsfond utland på vegner av Finansdepartementet
  • Forvalte aksjeporteføljen i valutareservane til Noregs Bank

 Leiar: Direktør Yngve Slyngstad

Publisert 6. februar 2007 13:02
Endret 5. januar 2018 11:00