Norges Bank

Sikkerhet for bankenes lån

Bankene har adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Lån ytes mot sikkerhet i verdipapirer.

Pressemelding 18. mars 2020

Norges Bank endrer midlertidig Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank (Rundskriv 1/2016). Se pressemelding 18. mars 2020