Norges Bank

ReFIT – Review of Flexible Inflation Targeting

Forskningsprosjektet har som formål å utrede mulige forbedringer av det pengepolitiske rammeverket i Norge.

Inflasjonsmål for pengepolitikken ble formelt introdusert i Norge i 2001. Siden den gang har tenkningen omkring utformingen av pengepolitikken utviklet seg både i Norge og internasjonalt, ikke minst som følge av erfaringene fra finanskrisen. I tillegg har Norge i denne perioden blitt utsatt for betydelige endringer i bytteforholdet overfor utlandet, noe som tidvis har skapt dilemmaer for pengepolitikken.

I 2013 satte Norges Bank i gang et treårig forskningsprosjekt – ReFIT – for å utrede mulige forbedringer av det pengepolitiske rammeverket. Prosjektet vil fokusere på følgende to hovedspørsmål:

 • Bør pengepolitikken ta hensyn til finansiell stabilitet, og i så fall hvordan?
 • Hva er en god utforming av pengepolitikken i en liten og åpen råvare-eksporterende økonomi som den norske?

Leder av ReFIT-prosjektet var Øistein Røisland. Professor Jordi Galí (Universitat Pompeu Fabra) og professor Carl Walsh (University of California, Santa Cruz) var vitenskapelige rådgivere for prosjektet.

Resultatene av forskningen og en faglig drøfting av problemstillingene i ReFIT er sammenfattet i en sluttrapport.

Det har vært avholdt to konferanser/workshops i regi av ReFIT:

Publikasjoner i tilknytning til ReFIT-prosjektet:

 • Alstadheim, R. og C. Blandhol (2017) «Domestic Monetary Policy, Uncertainty Shocks and Capital Flows in a Small Open Economy – the Case of Norway». Kommende Norges Bank Working Paper.
 • Alstadheim, R, Ø. Robstad og N. H. Vonen (2017) «Financial Imbalances and Monetary Policy in Norway». Kommende Norges Bank Working Paper.
 • Alstadheim, R. og Ø. Røisland (2017) «When preferences for a stable interest rate become self-defeating». Journal of Money, Credit and Banking 49, side 393–415 (Norges Bank Working Paper 8/2016).
 • Bergholt, D. (2017) «Optimal Price Stability for Commodity Producers: The Role of Terms of Trade Shocks». Kommende Norges Bank Working Paper.
 • Bergholt, D. og V. H. Larsen (2016) «Business cycles in an oil economy: Lessons from Norway». Norges Bank Working Paper 16/2016.
 • Bergholt, D., V. H. Larsen og M. Seneca (2017) «Business cycles in an oil economy». BIS Working Papers No 618.
 • Brubakk, L. og Ø. Røisland (2017) «Inflation Targeting and Alternatives: The Trade-Off between Flexilibility and Accountability». Kommende Norges Bank Working Paper.
 • Ellingsen, J. (2017) «Relationships between nominal GDP and financial variables in OECD countries». Norges Bank Staff Memo 4/2017.
 • Ferrero, A. og M. Seneca (2015) «Notes on the underground: monetary policy in resource-rich economies». Norges Bank Working Paper 2/2015.
 • Furlanetto, F. og Ø. Robstad (2016) «Immigration and the macroeconomy: some new empirical evidence». Norges Bank Working Paper 18/2016.
 • Gelain, P., K. J. Lansing og G. J. Natvik (2015) «Leaning against the credit cycle». Norges Bank Working Paper 4/2015.
 • Gerdrup, K. R., F. Hansen, T. Krogh og J. Maih (2016) «Leaning against the wind when credit bites back». Norges Bank Working Paper 9/2016 (kommer i International Journal of Central Banking).
 • Hagelund, K. (2016) Produksjonsgap og finansielle variable». Norges Bank Staff Memo 14/2016.
 • Husabø, E. (2017) «Indikatorar for underliggjande inflasjon i Noreg» Kommende Norges Bank Staff Memo.
 • Karapetyan, A. (2016) «The risk-taking channel of monetary policy in Norway». Norges Bank Working Paper 5/2016.
 • Midthjell, N. L. (2017) «Are Norwegian Inflation Expectations well-anchored? ». Kommende Norges Bank Working Paper.
 • Natvik, G. og T. Sveen (2017) «Immigration, Capacity Utilisation and Monetary Policy». Kommende Norges Bank Working Paper.
 • Røisland, Ø. (2017) «On the Interplay between Monetary Policy and Macroprudential Policy: A Simple Analytical Framework». Kommende Norges Bank Working Paper
Sist endret 6. februar 2019 14:00