Norges Bank

PhD stipendprogram

Har du ambisjoner om å bli en av Norges fremste makroøkonomer? Norges Banks PhD stipendprogram kan gi deg et springbrett ut til verdens ledende økonomiuniversiteter, og støtte underveis i din videre utdanning.

Om PhD-programmet

Programmet tar sikte på å hjelpe potensielle doktorgradskandidater i makroøkonomi, pengepolitikk og finansiell stabilitet inn på topprangerte læresteder i utlandet, og gi økonomisk støtte underveis i doktorgraden.

Hvem kan søke?

Norske statsborgere eller EØS-borgere med norsk tilhørighet kan søke. Opptak på et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi fordrer svært gode akademiske resultater.

Kontakt

Jannike Haneborg, Tlf. 22 31 60 35
Knut Are Aastveit, Tlf. 22 31 61 21

phdstipend@norges-bank.no

Slik søker du

PhD-stipend og stilling som juniorforsker utlyses hvert år via Ledige stillinger på bankens nettsider.

Søknadsfrist for stilling som juniorforsker er 1. desember hvert år

Søknadsfrist for PhD-stipend er 1. april hvert år.