Norges Bank

Konferansar

Noregs Bank arrangerer jamleg konferansar om pengepolitiske og makroøkonomiske emne, samt om finansiell stabilitet. Dei fleste konferansane finner du på våre engelske sider.

Finansiell fagdag 2018: "Foretakenes finansiering - kilder og risiko"
Oslo, 14. november 2018

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren
Oslo, 29. mai 2018

Finansiell fagdag 2017: "Husholdningenes gjeld og boligmarkedet"
Oslo, 21. november 2017

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren
Oslo, 22. mai 2017

Finansiell fagdag 2016: "Svært lave renter og finansiell stabilitet"
Oslo, 22. november 2016

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren
Oslo, 1. juni 2016

Finansiell fagdag 2015: "Systemrisiko i finansmarkedene"
Oslo, 26. november 2015

Publisert 1. november 2006 12:21