Rentespillet "Sett renta"

Prøv deg som sentralbanksjef i spillet "Sett renta".

Rentespill

I spillet "Sett renta" kan spillerne prøve seg som sentralbanksjef, ved å fastsette en rentebane i respons på fire ulike sjokk som rammer norsk økonomi.

Formålet med spillet er å demonstrere hvilke avveininger banken må gjøre i sin rentesetting, og hvilke konsekvenser rentesettingen har for utviklingen i økonomien. Spillet er blant annet basert på en svært forenklet versjon av bankens modell «Nemo» for norsk økonomi.

Du bes om å logge deg inn med brukernavn og epost. Disse opplysningene vil bare bli brukt til å administrere spillet, og vil ikke være tilgjengelig for andre formål. Det er fullt mulig å logge seg inn med en fiktiv epost-adresse.

Publisert 19. juni 2014 18:47