Pengepolitikk

Vi setter styringsrenten for å sikre en lav og stabil prisvekst i Norge

Pengepolitikk

Regjeringa har fastsett eit inflasjonsmål for pengepolitikken i Noreg. Noregs Bank skal føre ein pengepolitikk retta inn mot låg og stabil inflasjon.

Siste rentemøter

Rentespillet "Sett renta"

Styringsrenten

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank.

Modeller for pengepolitisk analyse og prognoser

Hvordan renten virker på inflasjonen

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i pengepolitikken. Styringsrenten virker på inflasjonen gjennom flere mekanismer eller kanaler. Virkningen av renten på inflasjonen kommer med et tidsetterslep, og effekten kan variere i styrke.

Offentliggjøring av protokoller fra rentemøter

Pengepolitisk rapport

Film om styringsrenta

Filmen viser korleis renteprosessen går føre seg, og på kva grunnlag ein setter renta. Den viser vegen frå innhenting av informasjon, via analyse til sentralbankleiingas tilråding før det endelege rentevedtaket i hovudstyret.

Inflasjon

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2,5 prosent årlig.