Tabell 11: Produksjon av setlar 2009-2018      
Tal i heile 1000 stk.
  1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt
2009                                  -                          25 000                        12 007                                  -                                    -   37 007
2010                                  -                                    -                          22 620                        25 750                                  -   48 370
2011                                  -                                    -                                    -                                    -                          24 085 24 085
2012                                  -                          18 013                                  -                                    -                                    -   18 013
2013                                  -                                    -                          25 834                                  -                                    -   25 834
2014                                  -                                    -                          25 750                        12 400                                  -   38 150
2015                                  -                          30 000                                  -                          11 984                        26 004 67 988
20161)                                  -                                    -                             4 440                              260                                  -   4 700
2017                                  -                                    -                          82 480                        67 200                        51 340 201 020
2018                          75 610       75 610
Tabellen gir talet for setlar produsert for Noregs Bank, og kan ikkje brukast som kjelde for talet på setlar som er prega med ulike årstal.
Noregs Banks Seteltrykkjeri blei lagt ned 30.6.2007.
1) Setlar produsert frå og med 2016, er ny utgåve VIII.