Tabell 10: Produksjon av sirkulasjonsmynt 2009-2018    
Tal i heile 1000 stk.
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt
2009                           473                           475                     10 020                 50 055                    9 903 70 925
20101)                               -                             979                               -                   40 026                  14 993 55 998
20112)                               -                          3 000                               -                   35 046                    9 970 48 016
2012                               -                          1 010                        1 010                 19 638                           -   21 658
20133)                               -                          2 049                               -                             -                             -   2 049
20144)                        2 017                               -                                 -                             -                             -   2 017
20155)                        1 994                               -                                 -                   49 814                           -   51 808
20166)                        1 979                               -                                 -                   30 119                           -   32 098
20177)                        2 059                               -                          3 049                           -                             -   5 108
20188)                        2 035         2 035
Tabellen viser talet på myntar som er prega med gjeldande årstal og inkluderer alle kvalitetar (Proof, Brilliant mv.) 
1) I 2010 er det berre produsert 10-kronemyntar med spesielt preg (Ole Bull).
2) I 2011 er det berrre produsert 10-kronemyntar med spesielt preg (Universitetet 200 år). Ein stor del av 
produksjonen av 50-øren har ein feil i årstalet på baksida av mynten (revers), ved at dei to siste tala (11) er
spegelvende. Det er prega 8,3 millionar stk. 50-øremyntar med denne feilen.
3) I 2013 er det berrre produsert 10-kronemyntar med spesielt preg (Allmenn stemmerett 100 år).
4) I 2014 er det berrre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Grunnloven 200 år).
5) I 2015 er det berre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Høgsterett 200 år).
6) I 2016 er det berre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Noregs Bank 200 år).
7) I 2017 er det berre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Sametinget 100 år).
8) I 2018 er det berre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Den Norske Turistforening 150 år).