Tabell 9: Frekvensen på myntsirkulasjonen 2009-2018    
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt
20091) 0,05 0,04 0,03 0,01 0,00 0,02
2010 0,07 0,04 0,04 0,01 0,00 0,02
2011 0,09 0,05 0,05 0,03 0,01 0,04
20122) 0,07 0,03 0,06 0,05 0,12 0,05
2013 0,04 0,02 0,05 0,02                               -   0,03
2014 0,05 0,02 0,04 0,02                               -   0,02
2015 0,03 0,02 0,02 0,01                               -   0,01
2016 0,06 0,03 0,03 0,01                               -   0,02
2017 0,06 0,03 0,03 0,02                               -   0,02
2018 0,06 0,04 0,05 0,02                               -   0,03
Tabellen viser kor mange gonger mynten gjennomsnittleg passerer gjennom Noregs Bank pr. år.
1) Se tilsvarande fotnote i tabell 8. 
2) 50-ører gjekk ut av bruk som tvungne betalingsmiddel 1. mai 2012.