Tabell 8: Myntinngang 2009-2018
Tal i heile millionar stk.
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt
2009 3,5 4,5 4,5 8,3 0,8 21,6
2010 5,3 5,1 5,1 13,5 0,5 29,5
2011 7,5 6,5 7,1 30,2 6,3 57,7
20121) 5,5 4,2 7,3 44,9 55,9 117,8
2013 3,1 2,0 4,9 18,1 6,8 35,0
2014 4,1 1,8 3,8 12,8 1,9 24,4
2015 2,7 2,6 1,8 8,2 0,8 16,1
2016 5,2 3,3 2,8 7,9 1,0 20,1
2017 5,0 4,2 3,5 16,2 1,3 30,1
2018 4,9 4,4 5,0 21,1 0,8 36,1
Tabellen viser talet på myntar leverte inn til Noregs Bank frå både bankar og publikum. Tala inkluderer innleveringar, byte og vekslingar.
1) 50-ører gjekk ut av bruk som tvungne betalingsmiddel 1. mai 2012.