Tabell 7: Frekvensen på setelsirkulasjonen 2009-2018    
  1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt
2009 0,45 1,00 0,89 0,93 0,52 0,76
2010 0,40 0,66 1,04 0,71 0,47 0,68
2011 0,29 0,47 1,14 0,55 0,43 0,61
2012 0,31 0,51 1,09 0,50 0,38 0,60
2013 0,36 0,57 0,99 0,53 0,35 0,60
2014 0,42 0,59 0,90 0,64 0,35 0,61
2015 0,39 0,52 0,76 0,57 0,32 0,53
2016 0,44 0,71 1,03 0,53 0,30 0,64
2017 0,43 0,66 1,18 0,64 0,30 0,69
2018 0,42 0,94 0,78 0,45 0,42 0,66
Tabellen viser kor mange gonger setlane gjennomsnittleg passerer gjennom Noregs Bank pr. år.