Tabell 6: Setelinngang 2009-2018        
Tal i heile millionar stk.
  1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt
2009 10,9 25,4 24,9 18,8 10,2 90,2
2010 9,2 17,9 30,5 14,7 9,4 81,7
2011 6,4 13,7 34,9 11,5 8,9 75,4
2012 6,6 15,9 34,5 10,8 8,1 76,0
2013 7,2 18,6 30,9 11,2 7,3 75,2
2014 7,8 20,0 27,3 13,3 7,3 75,7
2015 6,9 19,1 23,2 12,2 7,0 68,4
2016 7,4 26,0 30,6 11,5 6,7 76,6
2017 6,7 23,2 34,5 13,8 6,8 75,2
2018 5,9 31,3 21,9 9,2 9,2 77,4
Tabellen viser talet på setlar leverte inn til Noregs Bank frå både bankar og publikum. Tala inkluderer innleveringar, byte og vekslingar.