Tabell 5: Gjennomsnittleg "levetid" for setlar 2009-2018 (År)
  1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner
2009 10,2 3,8 1,9 1,7 2,0
2010 12,7 4,2 2,4 2,1 2,4
2011 9,2 4,5 2,5 2,2 2,4
2012 10,7 5,3 3,3 2,9 3,1
2013 9,6 5,0 2,9 2,8 3,0
20141) 5,3 5,5 3,0 3,3 3,7
2015 9,2 6,3 3,1 3,3 3,7
2016 9,5 7,4 2,7 2,9 3,8
20172) 10,4 8,6 1,3 1,8 4,2
2018 15,9 6,8 2,9 2,4 4,3
Tala i tabellen viser omfanget av setelomløpet i forhold til omfanget av destruerte setlar det aktuelle året.
1) I 2014 blei det destruert eit parti 1000-kronesetlar frå eit overskuddslager, og dette er årsaka til avviket i gjennomsnittleg "levetid" dette året.   
2) Se fotnote 1) i tabell 4.