Tabell 4: Destruerte setlar i tidsrommet 2009-2018    
Tal i heile millionar stk.
  1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt
2009 2,4 6,6 14,8 12,0 9,9 45,7
2010 1,8 6,5 12,2 9,7 8,6 38,8
2011 2,4 6,5 12,0 9,4 8,7 38,9
2012 2,0 5,9 9,7 7,4 6,9 31,9
2013 2,1 6,5 10,8 7,5 7,0 33,8
2014 3,5 6,2 10,0 6,4 5,7 31,8
2015 1,9 5,8 9,8 6,6 5,9 30,1
2016 1,8 5,0 11,2 7,6 5,9 31,4
2017 1,5 4,1 22,0 12,1 5,3 45,0
2018 0,9 4,9 9,5 8,6 5,1 29,0
Tabellen viser totalt tal på setlar som er destruerte bortsett frå setlar av eldre utgåver. (Gjelder alle utgåver til og med utgåve V. Frå og med 2013 er heller ikkje utgåve VI inkludert.) Setlar blir destruerte når dei er slitte eller skada, eller når ei utgåve skal erstatte ei anna. 
I 2017 blei dei første setlane i utgåve VIII sette i sirkulasjon. Etter kvart som valørane blir sete i sirkulasjon, vil destruksjonstala bli påverka slik at dei ikkje kan samanliknast med tidlegare år.