Tabell 2: Samansetjing av myntomløpet 2009-2018
Årleg gjennomsnitt og ved utgangen av kvar enkelt månad i 2018
Tal i heile millionar kroner
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører1) Totalt
2009 1 555,7 1 275,7 663,5 911,8 244,8 4 651,5
2010 1 598,8 1 306,7 673,7 941,1 253,3 4 773,6
2011 1 629,0 1 323,1 678,6 961,5 259,6 4 851,8
20122) 1 637,6 1 316,7 661,9 943,4 240,5 4 800,0
2013 1 679,2 1 150,1 501,5 766,8 156,3 4 253,9
2014 1 714,6 1 173,5 515,1 799,3 154,8 4 357,3
2015 1 759,8 1 193,8 529,2 826,2 154,0 4 463,1
2016 1 775,2 1 200,8 539,2 846,7 153,6 4 515,4
2017 1 774,9 1 204,9 542,1 861,1 153,2 4 536,1
2018 1 745,6 1 179,6 534,1 861,6 152,6 4 473,5
2018              
Januar 1 757,6 1 186,8 539,0 863,8 152,8 4 499,9  
Februar 1 746,8 1 182,2 534,9 862,8 152,8 4 479,5  
Mars 1 746,9 1 181,5 534,3 863,8 152,8 4 479,3  
April 1 743,8 1 179,4 532,8 862,4 152,8 4 471,2  
Mai 1 743,1 1 181,8 533,3 862,3 152,6 4 473,1  
Juni 1 746,8 1 178,5 533,6 859,9 152,6 4 471,5  
Juli 1 746,8 1 180,8 536,0 860,2 152,5 4 476,3  
August 1 752,0 1 180,1 537,1 861,9 152,5 4 483,6  
September 1 745,4 1 179,0 535,0 861,6 152,5 4 473,5  
Oktober 1 745,6 1 175,8 532,9 860,8 152,5 4 467,7  
November 1 733,0 1 175,2 529,2 858,9 152,5 4 448,7  
Desember 1 739,0 1 173,6 531,0 861,0 152,5 4 457,1
             
Tal i heile millionar stk.
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører1) Totalt
2009 77,8 127,6 132,7 911,8 489,6 1 739,5
2010 79,9 130,7 134,7 941,1 506,6 1 793,0
2011 81,5 132,3 135,7 961,5 519,2 1 830,2
20122) 81,9 131,7 132,4 943,4 481,1 1 770,4
2013 84,0 115,0 100,3 766,8 312,6 1 378,7
2014 85,7 117,3 103,0 799,3 309,6 1 415,0
2015 88,0 119,4 105,8 826,2 308,0 1 447,5
2016 88,8 120,1 107,8 846,7 307,2 1 470,5
2017 88,7 120,5 108,4 861,1 306,4 1 485,1
2018 87,3 118,0 106,8 861,6 305,2 1 478,9
1) 50-ører gjekk ut av bruk som tvungne betalingsmiddel 1. mai 2012 og kan vekslast i Noregs Bank utan gebyr fram til 1. mai 2022.  
2) I desember 2012 blei utestående myntar til ein verdi av 705 millionar kroner inntektsført i Noregs Banks rekneskap.