Setlar og mynt - statistikk  
Innhald:
Tabell 1: Kontanter i omløp 2009-2018
Tabell 2: Samansetjing av myntomløpet 2009-2018
Tabell 3: Samansetjing av setelomløpet 2009-2018
Tabell 4: Destruerte setlar i tidsrommet 2009-2018
Tabell 5: Gjennomsnittleg "levetid" for setlar 2009-2018
Tabell 6: Setelinngang 2009-2018
Tabell 7. Frekvensen på setelsirkulasjonen 2009-2018
Tabell 8: Myntinngang 2009-2018
Tabell 9: Frekvensen på myntsirkulasjonen 2009-2018
Tabell 10: Produksjon av sirkulasjonsmynt 2009-2018
Tabell 11: Produksjon av setlar 2009-2018
Tabell 12: Noregs Banks setelutgåver 1877-2018
Oppdatert: 31.01.2019
Norges Bank, Bankplassen 2, PB 1179 Sentrum, 0107 Oslo. Tlf. 22 31 60 00
Opphavsrett og ansvar