Figur 15 Ulike baner for avkastningen av SPU.¹⁾
Prosent av BNP Fastlands-Norge
1) Det er lagt til grunn at faktisk bruk tilsvarer avkastningen fra 2016 og fremover
2) Det er lagt til grunn en oljepris på 400 2015-kroner per fat ut beregningsperioden
Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank
Chart 15 Different return scenarios for the GPFG.¹⁾
In percent of mainland GDP
1) Assuming actual spending corresponds to the return as from 2016 and in all subsequent years.
2) Assuming an oil price of 400 per barrel in NOK (2015) to the end of the estimation period.
Sources: Ministry of Finance and Norges Bank
Innhold Index
  Bruk av oljepenger 4 prosent avkastning - historikk 4 prosent avkastning 3 prosent avkastning 3 prosent avkastning og lavere oljepris²⁾
  Petroleum revenue spending 4% return - history 4% return 3% return 3% return and lower oil price²⁾
31/12/2000 1,7        
31/12/2001 1,8        
31/12/2002 3,0 2,0      
31/12/2003 3,4 1,9      
31/12/2004 3,5 2,4      
31/12/2005 3,5 2,7      
31/12/2006 3,0 3,5      
31/12/2007 2,9 4,3      
31/12/2008 3,3 4,6      
31/12/2009 5,2 4,9      
31/12/2010 5,2 5,3      
31/12/2011 4,5 5,9      
31/12/2012 4,9 6,0      
31/12/2013 5,1 6,6      
31/12/2014 5,8 8,3      
31/12/2015 6,4 8,7 8,7 6,4 6,4
31/12/2016     8,9 6,6 6,5
31/12/2017     9,0 6,7 6,4
31/12/2018     9,1 6,8 6,4
31/12/2019     9,1 6,8 6,3
31/12/2020     9,2 6,8 6,3
31/12/2021     9,2 6,8 6,2
31/12/2022     9,2 6,9 6,1
31/12/2023     9,3 6,9 6,1
31/12/2024     9,3 6,9 6,0
31/12/2025     9,3 6,9 5,9
31/12/2026     9,3 6,9 5,9
31/12/2027     9,3 6,9 5,8
31/12/2028     9,3 6,9 5,7
31/12/2029     9,3 6,9 5,6
31/12/2030     9,2 6,9 5,5
31/12/2031     9,2 6,9 5,5
31/12/2032     9,1 6,8 5,4
31/12/2033     9,1 6,8 5,3
31/12/2034     9,0 6,7 5,2
31/12/2035     9,0 6,7 5,2
31/12/2036     8,9 6,6 5,1
31/12/2037     8,8 6,6 5,0
31/12/2038     8,8 6,6 5,0
31/12/2039     8,7 6,5 4,9
31/12/2040     8,6 6,4 4,8
31/12/2041     8,5 6,3 4,7
31/12/2042     8,4 6,3 4,6
31/12/2043     8,3 6,2 4,5
31/12/2044     8,2 6,1 4,5
31/12/2045     8,1 6,1 4,4
31/12/2046     8,0 6,0 4,3
31/12/2047     7,9 5,9 4,3
31/12/2048     7,8 5,8 4,2
31/12/2049     7,6 5,7 4,1
31/12/2050     7,5 5,6 4,0
31/12/2051     7,4 5,5 3,9
31/12/2052     7,3 5,4 3,8
31/12/2053     7,1 5,3 3,8
31/12/2054     7,0 5,2 3,7
31/12/2055     6,9 5,1 3,6
31/12/2056     6,7 5,0 3,5
31/12/2057     6,6 4,9 3,5
31/12/2058     6,5 4,8 3,4
31/12/2059     6,4 4,7 3,3
31/12/2060     6,2 4,6 3,2