Figur 11 Eksport og SPUs utbytte-, rente- og leieinntekter.
Milliarder kroner. 2014
1) SPUs kontantstrøm omfatter utbytte-, rente- og leieinntekter
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Chart 11 Exports and the GPFG's dividend, interest and rental income.
In billions of NOK. 2014
1) GPFG's cash flow comprises dividend, interest and rental income.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Olje Tjenester Gass Kontantstrøm SPU¹⁾ Maskiner Fisk Metaller
  Oil Services Gas Cash
flow
GPFG¹⁾
Machinery Fish Metals
31/12/2014 325,85 304,29 247,19 157,04 68,75 67,17 61,77