Figur 5 Lønnskostnader¹⁾ relativt til handelspartnerne.
Indeks. 1995=100. 1995–2013
1) Timelønnskostnader
Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Norges Bank
Chart 5 Labour costs¹⁾ relative to trading partners.
Index. 1995=100. 1995–2013
1) Hourly labour costs.
Sources: The Technical Reporting Committee on Income Settlements and Norges Bank
Innhold Index
  Egen valuta Felles valuta
  Domestic currency Common currency
31/12/1995 100,00 100,00
31/12/1996 99,43 99,32
31/12/1997 100,29 101,21
31/12/1998 102,72 100,00
31/12/1999 105,10 101,39
31/12/2000 106,62 100,71
31/12/2001 107,73 105,07
31/12/2002 110,02 115,84
31/12/2003 109,91 112,52
31/12/2004 111,09 109,51
31/12/2005 112,28 115,72
31/12/2006 115,99 119,15
31/12/2007 115,66 120,74
31/12/2008 117,33 123,08
31/12/2009 118,24 120,53
31/12/2010 119,29 126,96
31/12/2011 121,50 131,81
31/12/2012 122,80 135,36
31/12/2013 126,17 135,08