Figur 4 Foretaksinvesteringer.
Prosent av BNP Fastlands-Norge
1) Utvinning og rørtransport
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Chart 4 Business investment.
In percent of mainland GDP
1) Extraction and pipeline transport.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Norsk sokkel¹⁾ Fastlandet
  Norwegian continental shelf¹⁾ Mainland
31/12/2000 4,99 10,79
31/12/2001 4,86 10,49
31/12/2002 4,43 10,38
31/12/2003 4,98 8,44
31/12/2004 5,20 9,07
31/12/2005 6,00 10,07
31/12/2006 5,87 10,83
31/12/2007 6,09 12,72
31/12/2008 6,44 12,97
31/12/2009 6,99 10,64
31/12/2010 6,16 9,14
31/12/2011 6,88 9,12
31/12/2012 7,61 9,71
31/12/2013 8,74 9,27
31/12/2014 8,69 9,12