Figur 2 BNP per innbygger i 2013.
Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=100
Kilder: OECD og Norges Bank
Chart 2 GDP per capita in 2013.
PPP adjusted. Index. US=100
Sources: OECD and Norges Bank
Innhold Index
  Hellas Italia Frankrike Storbritannia Tyskland Danmark Sverige USA Sveits Norge
  Greece Italy France UK Germany Denmark Sweden US Switzerland Norway
31/12/2013 48,29 66,13 70,88 72,21 81,36 82,66 84,26 100,00 108,41 121,56