Figur 1 BNP per innbygger i 1971.
Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=100
Kilder: OECD og Norges Bank
Chart 1 GDP per capita in 1971.
PPP adjusted. Index. US=100
Sources: OECD and Norges Bank
Innhold Index
  Hellas Norge Italia Frankrike Storbritannia Tyskland Danmark Sverige USA Sveits
  Greece Norway Italy France UK Germany Denmark Sweden US Switzerland
31/12/1971 61,92 64,70 67,70 72,01 72,04 75,87 83,39 90,65 100,00 133,36