Økonomiske perspektiver 2015
Figur 1 BNP per innbygger i 1971
Figur 2 BNP per innbygger i 2013
Figur 3 Lønn per årsverk etter næring
Figur 4 Foretaksinvesteringer
Figur 5 Lønnskostnader relativt til handelspartnerne
Figur 6 Husholdningenes gjeld som andel av disponibel inntekt
Figur 7 Produksjon av råolje i USA
Figur 8 Lønnskostnader relativt til handelspartnerne
Figur 9 Brutto nasjonalprodukt
Figur 10 Produktivitetsvekst i OECD
Figur 11 Eksport og SPUs utbytte-, rente- og leieinntekter
Figur 12 Internasjonale realrenter
Figur 13 Oljeinntekter og oljepengebruk
Figur 14 Tilførsel til SPU og utbytte-, rente- og leieinntekter
Figur 15 Ulike baner for avkastningen av SPU