Kapitaldekning i europeiske banker. Prosent. 3. kv. 2014 – 1. kv. 2018
Kilde: EBA
Capital ratios in European banks. Percent. 2014 Q3 – 2018 Q1
Source: EBA
Innhold Index Anslag/Projections
  Uvektet kjernekapitaldekning (prosent av samlede eiendeler) Ren kjernekapitaldekning (prosent av risikovektede eiendeler)
  Leverage ratio (percentage of total assets) Common Equity Tier 1 (percentage of risk­weighted assets)
30.09.2014 11,27
31.12.2014 11,51
31.03.2015 11,67
30.06.2015 12,07
30.09.2015 12,26
31.12.2015 12,95
31.03.2016 12,94
30.06.2016 13,12
30.09.2016 5,32 13,54
31.12.2016 5,46 13,69
31.03.2017 5,25 13,77
30.06.2017 5,33 13,97
30.09.2017 5,37 14,29
31.12.2017 5,55 14,61
31.03.2018 5,30 14,20