Etterspørsel fra offentlig forvaltning. Årsvekst. Prosent. 2005 – 2021 1)
1) Anslag for 2018 – 2021 (gradert).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Public sector demand. Annual change. Percent. 2005 – 2021 1)
1) Projections for 2018 – 2021 (shaded bars).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag offentlig etterspørsel PPR 2/18 Etterspørsel fra offentlig forvaltning
  Projections public demand MPR 2/18 Public sector demand
31.12.2005 1,48
31.12.2006 2,87
31.12.2007 3,07
31.12.2008 3,20
31.12.2009 4,72
31.12.2010 0,97
31.12.2011 1,00
31.12.2012 1,02
31.12.2013 2,69
31.12.2014 2,97
31.12.2015 1,99
31.12.2016 2,78 2,92
31.12.2017 2,56 2,68
31.12.2018 1,49 2,20
31.12.2019 1,53 1,48
31.12.2020 1,37 1,37
31.12.2021 1,29 1,29