KPI­JAE1) med usikkerhetsvifte fra SAM 2).
Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2016 – 4. kv. 2018 
3)
1) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
2) System for sammenveiing av korttidsmodeller.
3) Anslag for 3. kv. 2018 – 4. kv. 2018.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
CPI­ATE1) with fan chart from SAM 2).
Four­quarter change. Percent. 2016 Q1 – 2018 Q4
3)
1) CPI adjusted for tax changes and excluding energy products.
2) System for Averaging short­term Models.
3) Projections for 2018 Q3 – 2018 Q4.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  KPI­JAE SAM3)­anslag
  CPI­ATE SAM3) projection
31.03.2016 3,32
30.06.2016 3,17
30.09.2016 3,32
31.12.2016 2,67
31.03.2017 1,77
30.06.2017 1,62
30.09.2017 1,03
31.12.2017 1,12
31.03.2018 1,19
30.06.2018 1,24 1,24
30.09.2018 1,65 1,59
31.12.2018 1,69 1,65