Arbeidsstyrken. Trend.1) Årsvekst. Prosent. 1995 – 2021 2)
1) Vekst som følge av endringer i befolkningen 15­74 år, og gitt at arbeidstilbudet i hver femårige aldersgruppe
holdes konstant på 2013­nivå.
2) Anslag for 2018 – 2021 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Labour force. Trend.1) Annual change. Percent. 1995 – 2021 2)
1) Growth due to changes in population aged 15­74, with labour supply held constant at 2013 level for each
five­year age group.
2) Projections for 2018 – 2021 (broken line).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  PPR 3/18
  MPR 3/18
31.12.1995 0,70
31.12.1996 0,59
31.12.1997 0,57
31.12.1998 0,64
31.12.1999 0,75
31.12.2000 0,77
31.12.2001 0,65
31.12.2002 0,63
31.12.2003 0,68
31.12.2004 0,64
31.12.2005 0,68
31.12.2006 0,82
31.12.2007 1,07
31.12.2008 1,35
31.12.2009 1,37
31.12.2010 1,26
31.12.2011 1,31
31.12.2012 1,38
31.12.2013 1,29
31.12.2014 1,16
31.12.2015 1,03
31.12.2016 0,85
31.12.2017 0,66
31.12.2018 0,54
31.12.2019 0,51
31.12.2020 0,48
31.12.2021 0,43