Sysselsettingsfrekvens.1) Prosent. 1. kv. 2007 – 2. kv. 2018
1) Sysselsetting i kvartalsvis nasjonalregnskap som andel av befolkningen (15­74 år).
2) Utvikling i sysselsettingsfrekvensen dersom sysselsettingsfrekvensene for hvert femårige alderstrinn
hadde vært uendret på nivåene fra 2013. Kurven faller på grunn av aldring av befolkningen. 2013 er valgt
fordi vi vurderer at kapasitetsutnyttingen dette året var nær et normalnivå.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Employment rate1). Percent. 2007 Q1 – 2018 Q2
1) Employment in quarterly national accounts as a share of the population (aged 15­74).
2) Employment rate if the rate for each five­year age cohort had been unchanged at 2013 levels. The curve
slopes downward because the population is ageing. 2013 was selected because capacity utilisation in that
year was close to a normal level.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Trend 2) Sysselsettingsfrekvens
  Trend 2) Employment rate
31.03.2007 72,81 72,65
30.06.2007 72,78 73,36
30.09.2007 72,77 73,96
31.12.2007 72,71 74,25
31.03.2008 72,65 74,56
30.06.2008 72,61 75,11
30.09.2008 72,56 74,52
31.12.2008 72,56 74,34
31.03.2009 72,51 73,88
30.06.2009 72,44 72,93
30.09.2009 72,39 72,91
31.12.2009 72,29 72,94
31.03.2010 72,24 71,91
30.06.2010 72,19 71,51
30.09.2010 72,13 71,60
31.12.2010 72,06 71,44
31.03.2011 71,99 71,50
30.06.2011 71,93 71,39
30.09.2011 71,87 71,47
31.12.2011 71,81 71,48
31.03.2012 71,76 71,79
30.06.2012 71,69 71,86
30.09.2012 71,64 71,70
31.12.2012 71,62 71,45
31.03.2013 71,59 71,43
30.06.2013 71,52 71,40
30.09.2013 71,48 71,43
31.12.2013 71,39 71,44
31.03.2014 71,32 71,65
30.06.2014 71,31 71,33
30.09.2014 71,26 71,12
31.12.2014 71,26 71,11
31.03.2015 71,22 70,98
30.06.2015 71,19 70,92
30.09.2015 71,15 70,64
31.12.2015 71,09 70,54
31.03.2016 71,05 70,24
30.06.2016 70,99 70,23
30.09.2016 70,98 70,16
31.12.2016 70,95 70,13
31.03.2017 70,92 70,20
30.06.2017 70,91 70,36
30.09.2017 70,86 70,46
31.12.2017 70,81 70,66
31.03.2018 70,78 70,89
30.06.2018 70,74 71,00