Ledige stillinger.
Andel av totalt antall stillinger. Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2012 – 2. kv. 2018
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Job vacancies. Share of the total number of jobs. Seasonally adjusted.
Percent. 2012 Q1 – 2018 Q2
Source: Statistics Norway
Innhold Index
  Ledige stillinger
  Vacancies
31.03.2012 2,50
30.06.2012 2,50
30.09.2012 2,40
31.12.2012 2,50
31.03.2013 2,40
30.06.2013 2,50
30.09.2013 2,30
31.12.2013 2,10
31.03.2014 2,20
30.06.2014 2,20
30.09.2014 2,10
31.12.2014 2,20
31.03.2015 2,10
30.06.2015 2,10
30.09.2015 1,90
31.12.2015 1,80
31.03.2016 1,90
30.06.2016 1,80
30.09.2016 2,00
31.12.2016 1,90
31.03.2017 2,00
30.06.2017 2,10
30.09.2017 2,10
31.12.2017 2,20
31.03.2018 2,30
30.06.2018 2,40