Bruttoledighet.1) Tolvmånedersvekst. Antall personer. Januar 2014 – august 2018
1) Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.
Kilde: NAV
Gross unemployment. 1)
Twelve­month change. Number of unemployed. January 2014 – August 2018
1) Sum of registered unemployed and ordinary labour market programme participants.
Source: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV)
Innhold Index Anslag/Projections
  Helt ledige Arbeidssøkere på tiltak
  Registered unemployed On labour market programme
31.01.2014 8564,00 -230,00
28.02.2014 7852,00 -145,00
31.03.2014 6956,00 -409,00
30.04.2014 5970,00 -2892,00
31.05.2014 6947,00 -3870,00
30.06.2014 6862,00 -4619,00
31.07.2014 5027,00 -4100,00
31.08.2014 5404,00 -4072,00
30.09.2014 4574,00 -6173,00
31.10.2014 4112,00 -6275,00
30.11.2014 2767,00 -5349,00
31.12.2014 1388,00 -2546,00
31.01.2015 2473,00 -4234,00
28.02.2015 3662,00 -4929,00
31.03.2015 4086,00 -4364,00
30.04.2015 5011,00 -493,00
31.05.2015 2499,00 -1466,00
30.06.2015 3852,00 -83,00
31.07.2015 5715,00 1761,00
31.08.2015 5775,00 1544,00
30.09.2015 5485,00 3888,00
31.10.2015 7860,00 3816,00
30.11.2015 8151,00 3961,00
31.12.2015 9112,00 3553,00
31.01.2016 10707,00 3902,00
29.02.2016 9369,00 4170,00
31.03.2016 8323,00 3857,00
30.04.2016 5835,00 2756,00
31.05.2016 5348,00 5129,00
30.06.2016 3655,00 5033,00
31.07.2016 2374,00 4263,00
31.08.2016 -33,00 5219,00
30.09.2016 -1110,00 4930,00
31.10.2016 -2152,00 4881,00
30.11.2016 -1002,00 3687,00
31.12.2016 -2290,00 3854,00
31.01.2017 -5046,00 4235,00
28.02.2017 -6101,00 4073,00
31.03.2017 -8007,00 4771,00
30.04.2017 -7259,00 3231,00
31.05.2017 -9415,00 3431,00
30.06.2017 -9483,00 2468,00
31.07.2017 -10305,00 1873,00
31.08.2017 -10751,00 1408,00
30.09.2017 -9634,00 333,00
31.10.2017 -11810,00 43,00
30.11.2017 -13941,00 171,00
31.12.2017 -13181,00 -365,00
31.01.2018 -16389,00 -808,00
28.02.2018 -15013,00 -1379,00
31.03.2018 -12492,00 -2752,00
30.04.2018 -11415,00 -2624,00
31.05.2018 -10919,00 -3931,00
30.06.2018 -10744,00 -3013,00
31.07.2018 -6873,00 -2298,00
31.08.2018 -6832,00 -3375,00