Foretaksinvesteringer som andel av BNP for Fastlands­Norge.1)
Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021 
2)
1) Ifølge Statistisk sentralbyrå vil investeringene i 2016 bli revidert litt ned ved neste publisering av kvartalsvis
nasjonalregnskap.
2) Anslag for 3. kv. 2018 – 4. kv. 2021 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Business investment as share of GDP for mainland Norway.1)
Seasonally adjusted. Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4
2)
1) According to Statistics Norway, business investment in 2016 will be revised down somewhat in the next
quarterly national accounts.
2) Projections for 2018 Q3 – 2021 Q4 (broken lines).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  PPR 3/18 PPR 2/18
  MPR 3/18 MPR 2/18
31.03.2012 9,55
30.06.2012 9,27
30.09.2012 9,80
31.12.2012 10,08
31.03.2013 8,45
30.06.2013 9,75
30.09.2013 8,99
31.12.2013 9,31
31.03.2014 8,78
30.06.2014 8,88
30.09.2014 8,84
31.12.2014 9,01
31.03.2015 8,46
30.06.2015 8,93
30.09.2015 8,26
31.12.2015 8,39 8,39
31.03.2016 9,38 8,46
30.06.2016 9,75 8,89
30.09.2016 10,08 8,88
31.12.2016 10,12 8,90
31.03.2017 10,74 8,94
30.06.2017 10,01 8,86
30.09.2017 10,77 9,30
31.12.2017 10,45 9,02
31.03.2018 9,79 8,90
30.06.2018 10,43 9,22
30.09.2018 10,36 9,45
31.12.2018 10,39 9,49
31.03.2019 10,42 9,52
30.06.2019 10,42 9,54
30.09.2019 10,41 9,56
31.12.2019 10,39 9,56
31.03.2020 10,36 9,56
30.06.2020 10,34 9,54
30.09.2020 10,32 9,52
31.12.2020 10,29 9,50
31.03.2021 10,24 9,45
30.06.2021 10,20 9,41
30.09.2021 10,15 9,38
31.12.2021 10,11 9,33