Boligpriser. Firekvartalersvekst. Husholdningenes gjeldsbelastning 1).
Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2021 
2)
1) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt.
2) Anslag for 3. kv. 2018 – 4. kv. 2021.
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
House prices. Four­quarter change. Household debt ratio 1). Percent.
2005 Q1 – 2021 Q4
2)
1) Loan debt as a percentage of disposable income.
2) Projections for 2018 Q3 – 2021 Q4.
Sources: Eiendomsverdi, Finn.no, Real Estate Norway, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag boligpriser PPR 2/18 Boligpriser Gjeldsbelastning
  Projections house prices MPR 2/18 House prices Household debt ratio
31.03.2005 9,30 161,78
30.06.2005 8,70 164,83
30.09.2005 8,70 167,64
31.12.2005 9,04 171,17
31.03.2006 10,09 172,98
30.06.2006 13,12 177,28
30.09.2006 14,92 179,85
31.12.2006 15,95 182,86
31.03.2007 16,84 182,99
30.06.2007 14,42 185,81
30.09.2007 10,78 187,63
31.12.2007 5,46 190,09
31.03.2008 1,59 190,85
30.06.2008 -0,13 191,98
30.09.2008 -2,81 192,30
31.12.2008 -7,03 191,77
31.03.2009 -5,22 192,06
30.06.2009 -1,63 193,13
30.09.2009 3,43 193,69
31.12.2009 11,42 193,93
31.03.2010 10,75 192,79
30.06.2010 8,73 194,02
30.09.2010 6,65 196,86
31.12.2010 7,22 198,97
31.03.2011 8,61 199,15
30.06.2011 8,83 201,09
30.09.2011 8,98 202,27
31.12.2011 8,43 203,78
31.03.2012 7,02 204,58
30.06.2012 6,92 205,92
30.09.2012 7,41 207,48
31.12.2012 7,12 208,55
31.03.2013 7,60 208,58
30.06.2013 6,45 209,26
30.09.2013 4,01 209,57
31.12.2013 0,46 210,66
31.03.2014 -0,59 210,66
30.06.2014 0,65 211,89
30.09.2014 2,77 212,73
31.12.2014 6,93 213,42
31.03.2015 8,45 214,58
30.06.2015 8,13 213,62
30.09.2015 7,43 215,90
31.12.2015 5,49 215,49
31.03.2016 5,12 216,52
30.06.2016 6,67 218,38
30.09.2016 9,21 220,83
31.12.2016 11,98 221,96
31.03.2017 12,41 222,51
30.06.2017 8,49 224,83
30.09.2017 3,42 226,44
31.12.2017 -0,15 227,62
31.03.2018 -2,24 -2,24 228,22
30.06.2018 0,65 0,49 229,27
30.09.2018 3,05 2,34 230,38
31.12.2018 3,95 2,98 231,08
31.03.2019 4,43 3,54 231,55
30.06.2019 2,70 1,99 233,14
30.09.2019 2,04 1,81 234,26
31.12.2019 2,05 2,09 234,99
31.03.2020 2,04 2,24 235,27
30.06.2020 2,06 2,45 236,46
30.09.2020 2,13 2,57 237,58
31.12.2020 2,24 2,65 238,10
31.03.2021 2,36 2,71 238,40
30.06.2021 2,49 2,77 239,79
30.09.2021 2,62 2,84 241,24
31.12.2021 2,71 2,90 241,86