Husholdningenes konsum1) og disponible realinntekt 2).
Årsvekst. Prosent. 2012 – 2021
3)
1) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner.
2) Eksklusive aksjeutbytte. Inkluderer inntekt i ideelle organisasjoner.
3) Anslag for 2018 – 2021 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Household consumption1) and real disposable income2).
Annual change. Percent. 2012 – 2021
3)
1) Includes consumption for non­profit organisations.
2) Excluding dividend income. Including income for non­profit organisations.
3) Projections for 2018 – 2021 (broken lines).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Konsum Disponibel realinntekt Anslag konsum PPR 2/18 Anslag disponibel realinntekt PPR 2/18
  Consumption Real disposable income Projections consumption MPR 2/18 Projections real disposable income MPR 2/18
31.12.2012 3,47 4,35
31.12.2013 2,82 3,81
31.12.2014 2,09 2,36
31.12.2015 2,62 2,40 2,40
31.12.2016 1,30 -0,02 1,50 0,61
31.12.2017 2,20 1,78 2,53 2,52
31.12.2018 2,20 1,53 2,50 2,46
31.12.2019 2,13 2,76 2,29 2,08
31.12.2020 2,02 2,66 1,86 2,13
31.12.2021 1,87 1,88 1,83 1,79