Forbrukertillit. Nettotall. Kantar TNS Forventningsbarometer for
husholdningene. 1. kv. 2012 – 3. kv. 2018. Opinions forbrukertillitsindeks (CCI).
Januar 2012 – august 2018
Kilder: ForbrukerMeteret™ fra Opinion og Kantar TNS
Consumer confidence. Net values. Kantar TNS trend indicator for
households. 2012 Q1 – 2018 Q3. Opinion consumer confidence index (CCI).
January 2012 – August 2018
Sources: ForbrukerMeteret™ from Opinion and Kantar TNS
Innhold Index Anslag/Projections
  Forbrukertillitsindeksen Forventningsbarometeret
  Consumer confidence index Kantar TNS trend indicator
31.01.2012 2,32
29.02.2012 4,00
31.03.2012 8,26 17,64
30.04.2012 9,37
31.05.2012 8,98
30.06.2012 3,99 22,21
31.07.2012 4,79
31.08.2012 3,29
30.09.2012 7,28 25,11
31.10.2012 6,60
30.11.2012 5,60
31.12.2012 6,20 27,25
31.01.2013 7,78
28.02.2013 6,70
31.03.2013 2,82 26,89
30.04.2013 4,11
31.05.2013 4,64
30.06.2013 0,37 23,31
31.07.2013 0,60
31.08.2013 5,10
30.09.2013 2,10 19,36
31.10.2013 0,50
30.11.2013 -0,30
31.12.2013 -1,90 17,48
31.01.2014 0,80
28.02.2014 2,40
31.03.2014 0,20 17,22
30.04.2014 3,00
31.05.2014 2,80
30.06.2014 1,50 18,50
31.07.2014 3,10
31.08.2014 3,10
30.09.2014 2,70 18,50
31.10.2014 -3,20
30.11.2014 -2,50
31.12.2014 -5,00 13,97
31.01.2015 -3,90
28.02.2015 -2,10
31.03.2015 -2,10 7,28
30.04.2015 -2,40
31.05.2015 -5,40
30.06.2015 -6,30 0,39
31.07.2015 -5,16
31.08.2015 -6,07
30.09.2015 -9,31 -6,50
31.10.2015 -9,40
30.11.2015 -11,40
31.12.2015 -11,70 -12,70
31.01.2016 -10,14
29.02.2016 -8,00
31.03.2016 -9,60 -15,80
30.04.2016 -4,40
31.05.2016 -3,60
30.06.2016 3,40 -13,57
31.07.2016 4,70
31.08.2016 6,20
30.09.2016 7,40 -5,95
31.10.2016 3,50
30.11.2016 2,49
31.12.2016 4,70 1,24
31.01.2017 5,90
28.02.2017 4,70
31.03.2017 9,20 7,11
30.04.2017 10,43
31.05.2017 10,34
30.06.2017 12,08 12,59
31.07.2017 9,97
31.08.2017 13,36
30.09.2017 12,22 15,95
31.10.2017 9,11
30.11.2017 10,41
31.12.2017 7,29 18,36
31.01.2018 13,12
28.02.2018 9,05
31.03.2018 8,69 20,40
30.04.2018 9,76
31.05.2018 10,59
30.06.2018 7,18 19,13
31.07.2018 7,01
31.08.2018 7,71
30.09.2018 16,44