Produksjonsvekst i ulike næringer ifølge Regionalt nettverk.
Annualisert. Prosent
Kilde: Norges Bank
Output growth by sector as reported by the Regional Network.
Annualised. Percent
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
    August 2018, forventet vekst neste seks måneder August 2018, vekst siste tre måneder Mai 2018, vekst siste tre måneder
    August 2018, expected output growth next six months August 2018, output growth past three months May 2018, output growth past three months
Totalt Total 2,93 2,71 2,45
Industri Manu­ facturing 2,29 1,79 1,95
Olje­ leverandører Oil service 2,91 3,06 2,38
Bygg og anlegg Construction 2,72 2,39 1,74
Vare­ handel Retail trade 1,85 1,20 0,78
Tjenesteyting Services 3,59 3,56 3,42